LASEROTERAPIA

Laseroterapia chorób naczyniowych siatkówki przy użyciu lasera 532 nm 

Laser Yag - kapsulotomia zaćmy wtórnej i irydotomia laserowa w jaskrze 

Laser CO2 do chirurgii powiek