OPERACJE WITREKTOMII WE WSZYSTKICH WSKAZANYCH, OPERACJE WGŁABIAJĄCE

Witrektomia w błonach nasiatkówkowych , otworach w plamce ; pooperacyjnie przetrwałych otworach w plamce; malulopatii z dołkiem rozwojowym , powikłaniach cukrzycy i odwarstwieniach siatkówki , chirurgia w oczach pourazowych z rekonstrukcją tęczówki i zaopatrzeniem bezsoczewkowości