OPERACJE ZAĆMY Z SOCZEWKAMI PLAMKOWYMI W AMD

Soczewki powiększające centralne widzenie w zwyrodnieniu plamki związanym z wielkiem ( Eyemax mono, soczewka Schariotha)