OPERACJE ZAĆMY Z SOCZEWKAMI PREMIUM

Soczewki jedno, dwu i wieloogniskowe; jednoczasowa korekcja astygmatyzm soczewkami torycznymi zarówno jedno, lub wieloogniskowymi; korekcja astygmatyzmu pooperacyjnego soczewkami wewnatrzgałkowymi.