Posiadamy najnowszy na rynku aparat Pentacam® AXL.

Pentacam to obrotowa kamera Scheimpfluga, która uzyskuje obrazy Scheimpfluga przedniego odcinka oka. Technika Scheimpfluga zapewnia ostre i wyraziste obrazy, które dostarczają informacji o strukturach od przedniej powierzchni rogówki do tylnej torebki soczewki. Najważniejszymi zaletami procesu obrazowania rotacyjnego jest możliwość precyzyjnego pomiaru środkowej części rogówki, korekcja względem ruchów oka, łatwa dla pacjenta fiksacja i bardzo krótki czas badania. Pentacam tworzy  trójwymiarowy model matematyczny przedniego odcinka, dostarczając następujących danych: 

  • mapy topograficzne i elewacyjne przedniej i tylnej powierzchni rogówki,

  • pachymetria rogówkowa od rąbka do rąbka,

  • trójwymiarowa analiza komory (mapa ACD, kąt komory, objętość komory itp.),

  • gęstość soczewki (ilościowa ocena przepuszczalności świetlnej krystalicznej części rogówki i soczewek IOL),

  • tomografia,

  • dokładniejsze obliczenia IOL dla pacjentów po zabiegach LASIK, PRK i RK.

Podsumowując wszystkie jego cechy, aparat Pentacam jest najlepszym urządzeniem diagnostycznym dla następujących zastosowań: 

  • chirurgii refrakcyjnej  rogówki, 

  • chirurgii  zaćmy, 

  • przesiewowych badań pod kątem jaskry, 

  • ogólnych badań przesiewowych.


Źródło: www.oculus.pl